Łukasz Rudecki

urodzony w 1979 roku w Radomiu.

Absolwent Katedry Sztuki (Obecnie Wydział Sztuki) Politechniki Radomskiej. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Krzysztofa Wyznera.

Zrealizował 6 wystaw indywidualnych (Kielce, Radom, Szczecin, ŁódŸ). Uczestniczył w ok. 40 wystawach zbiorowych, m.in. (Berlin, Częstochowa, Koszyce, Toruń, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Zakopane), na których był dwukrotnie nagradzany.

W roku 2009 po obronie rozprawy zatytułowanej „ N-FIGURY. Konkret, aluzja, symbol w moim malarstwie“ otrzymał tytuł doktora sztuk plastycznych.

Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.